DS 5LS

DS 5LS | گروه رفاهی نگین پارس

DS 5LS

این خودرو با داشتن بیشترین فاصله ی محوری در کلاس خود فضای داخلی بسیار جاداری دارد. آزادی و آسایش در حین حرکت به راندن لذت بخش کمک کرده و سرنشینان از آسایش ناب در صندلی هایی با پشتی عقب که تا 30 درجه خم می شوند لذت می برند.