ویلای شهرآفتاب

ویلایی منحصربفرد دردل شهرک باامنیت فوق العاده بالا، چشم اندازی فوق العاده بی نظیر، مشاعات عالی، متد اروپایی، بی نظیرترین تیپ ویلایی در دل شهرک، مافوق تصور،اقساط بدون بهره، باموارد مشابه، باما به آرامش وآسایش خواهید رسید