ویلای ساری فرح آباد

ساری فرح آباد یک کیلومتر تا دریا
اقساط بدون بهره
۳۰۰ متر زمین ۲۰۰ متر زیربنا تربیلکس
طراحی و بازسازی کامل
استخر - حیاط وسیع
سند آماده انتقال
امکانات کامل
امنیت فوق العاده بالا

گالری تصاویر