شهرک ساحلی رویا | شرکت رفاهی نگین پارس
شهرک ساحلی رویا | شرکت رفاهی نگین پارس

شهرک ساحلی رویا

۷واحد ویلای لاکچری در ۷۰۰۰مترزمین، لوکسترین مجموعه ویلاهای منطقه، تریبلکس، دارای ساحل اختصاصی باتراس لب دریای اختصاصی، چشم انداز رویایی دریا وجنگل ازقسمتهای مختلف ویلا، بازدید ازاین مجموعه بسیاردل انگیز را مابه شما پیشنهاد میکنیم، سند آماده انتقال، شرایط پرداخت عالی،اقساط بدون بهره، ویژه اعیان نشینان، آنچه تاحالا در رویا تجسم کردید اکنون درواقعیت مجسم نمایید

گالری تصاویر